استراتژی‌های مدیریتی

 • استراتژی‌های مدیریتی

  استراتژی مدیریت در اصل مدیریت در تصمیم گیری‌ها و انتخاب‌هایی است که درباره موقعیت و کار خود انجام ‌می‌دهیم. دکتر میثم شکر ساز در این باره ‌می‌گوید: “اگر تما‌می تصمیم‌ها و برنامه‌های خود را در کنار هم قرار دادیم و توانستیم الگو و ایده‌ای نو از آن‌ها استخراج کنیم؛ یعنی دارای یک استراتژی قوی و کار آمد در مدیریت هستیم”.

  در واقع ارتباط راهبرد مدیریتی با طرح‌های دقیق بسیار اندک و کم رنگ است و اغلب با راه کارهای مربوط به موفقیت ارتباط دارد.

  استراتژی مدیریت چیست؟

  استراتژی مدیریت یا راهبرد مدیریتی یک نوع تجزیه و تحلیل کاربردی درباره برنامه‌ها و ایده‌های نهاد یا سازمان ‌می‌باشد. به عقیده دکتر میثم شکری ساز این نوع مدیریت توسط مدیران و از طرف مالکان سازمان با هدف کنترل منابع در محیط‌های خارج انجام ‌می‌شود. فرایند مدیریت راهبردی شامل مواردی از جمله:

  • چشم اندازها
  • دارایی‌های سازمان
  • مدیریت سازمان
  • توسعه برنامه‌ها و سیاست‌های سازمان ‌است.
  استراتژی مدیریت چیست؟
  مدیریت یک بازی شطرنج و داشتن استراتژی های قوی همان حرکات خوب مهره هاست

  و اما استراتژی مدیریت شامل چه مواردی ‌می‌شود؟ استراتژی مدیریت شامل مواردی مانند رصد و کنترل محیط‌های داخلی و خارجی، تعیین هدف‌ها بلند مدت و دراز مدت، پیاده سازی و ارزیابی استراتژی ‌می‌باشد.

  در راهبرد مدیریتی بر چه مواردی تاکید شده است؟ معمولا راهبرد مدیریتی بر مواردی همچون ارزیابی و بررسی دقیق فرصت‌ها و تهدیدات خارجی و همچنین نقاط قوت و ضعف‌های داخلی یک نهاد یا شرکت تاکید ‌می‌کند.

  مهم ترین موضوعات مطرح شده در استراتژی مدیریت

  برنامه استراتژیک و رصد محیطی و تجزیه و تحلیل صنعت مهم ترین موضوعات مطرح شده در استراتژی مدیریت ‌می‌باشند. که توسط دکتر میثم شکر ساز هر تمام آن‌ها به صورت عل‌می‌و تخصصی آموزش داده می‌شوند.

  به طور کلی استراتژی مدیریتی موفق در مراحل چهارگانه استراتژی مدیریت خلاصه میشود که در ادامه هر یک از آن‌ها را بررسی خواهیم کرد.

  دکتر میثم شکری ساز
  تصویزی از دکتر میثم شکری ساز
  1. برنامه ریزی بر اساس پایه‌های مالی

  برنامه ریزی بر اساس پایه‌های مالی اولین بخش از مراحل چهارگانه استراتژی مدیریت ‌می‌باشد. در این مرحله مدیران و مسئولان سازمان یا نهاد مربوطه با جدیدت به طرح برنامه‌های خود برای ارائه بودجه سال آینده ‌می‌کنند. پروژه‌ها معمولا با توجه به اطلاعات داخلی و بر اساس تجزیه و تحلیل‌های داخلی پیشنهاد ‌می‌شوند.

  1. برنامه ریزی مبتنی بر برنامه ریزی

  هرگاه برنامه ریزی بلند مدت چندان کارساز و مفید واقع نشود. مدیران به فکر طرح برنامه ریزی ۵ ساله خواهند افتاد. در این حالت مدیران پروژه‌هایی را پیشنهاد ‌می‌کنند که بیشتر از ۱ سال به طول ‌می‌انجامند. در این نوع برنامه ریزی مدیران هرگونه اطلاعات و اخبار محیطی را به شکل پروژه‌های موقت جمع آوری ‌می‌کنند.

  بر اساس این اطلاعات و پروژه‌های موقتی روند حال حاضر در سازمان را برای ۵ سال آینده ادامه ‌می‌دهند. انجام فرایند این مرحله بسیار زمان بر ‌می‌باشد. به نحوی که برای انجام تقریبا به ۱ ماه کار و تلاش شبانه روزی نیاز دارد.

  1. برنامه ریزی با نگاه به محیط خارجی

  سومین مرحله از استراتژی مدیریت برنامه ریزی بر اساس محیط خارجی سازمان ‌می‌باشد. هر گاه برنامه ریزی بلند مدت ۵ ساله به دلیل سیاسی کاری مدیران منتفی ‌می‌شود.

  برنامه ریزی استراتژی مدیریت پروسه کنترل راهبردی را در اختیار ‌می‌گیرد. با این روش شرکت به دنبال پاسخگویی به شرایط در حال تغییر و تغییرات محیطی است. تا بتواند از پس رقابت‌های ایجاد شده در بازار بربیاید.

  1. استفاده از تفکر استراتژی در تمام سطوح

  استفاده از نظرات و تفکرات تما‌می‌افراد متخصص سازمان و یا نهاد مربوطه سبب ایجاد بهترین و موثرترین برنامه‌های راهبردی ‌می‌شود. شرکت‌ها و نهادهایی که از ایده‌ها و برنامه‌های مدیران درجه ۲ و ۳ خود استفاده ‌می‌کنند. به راحتی به هدف‌های توسعه طلبانه خود دست پیدا خواهند کرد.

  فرایند استراتژی مدیریت چگونه است؟

  فرایند استراتژی مدیریت به ۴ مرحله مهم و اساسی تقسیم شده است. با ما همراه باشید تا این مراحل را از زبان میثم شکر ساز بخوانیم.

  مزایای داشتن استراتژی در موفقیت
  با داشتن استراتژی های قوی، موفقیت خود را در مدیریت تضمین کنید.
  1. تجزیه و تحلیل وضعیت و بررسی کامل و دقیق محیطی

  این فرایند عوامل داخلی و خارجی محیطی تاثیر گذار بر عملکرد یا نهاد و یا سازمان را تجزیه و تحلیل ‌می‌کند. در واقع بررسی محیطی به پروسه جمع آوری اطلاعات و بررسی دقیق آن‌ها برای اهداف استراتژیک اطلاق ‌می‌شود. مدیریت سازمان بعد از تجزیه و تحلیل اطلاعات باید آن را مورد ارزیابی قرار دهد و برای ارتقا و بهبود آن فعالیت کند.

  1. تعیین و تدوین استراتژی

  در این مرحله باید ابتدا تما‌می‌استراتژی‌های قابل استفاده را در پیش روی خود قرار دهید. سپس با توجه به مدل‌های متنوع مدیریت استراتژیک و نتایج کسب شده در تحلیل وضعیت بهترین و برترین استراتژی را انتخاب کرد.

  1. اجرای استراتژی

  اجرای استراتژی به معنای به کار گیری دقیق استراتژیی انتخابی مدیریت سازمان است. اجرای استراتژی شامل:

  • طراحی ساختار سازمان
  • توسعه پروسه تصمیم گیری
  • مدیریت منابع انسانی
  • توزیع منابع

  است. برای ایجاد وضعیت متناسب با استراتژی جدید سازمان همکاری و همدلی تما‌می‌بخش‌ها و واحد‌ها ی سازمان را ‌می‌طلبد.

  1. کنترل و ارزیابی استراتژی

  این مرحله آخرین مرحله از استراتژی مدیریت است. فعالیت‌های مهم و بنیادی ارزیابی استراتژی شامل ارزیابی عوامل داخلی و خارجی ‌می‌باشند. در واقع این عوامل اقدامات اصلاحی، عملکرد اندازه گیری و ریشه‌های استراتژی حال حاضر هستند.

  نکته: اجزا‌ء و موارد نام برده مراحلی هستند که در ردیف و لیست زمانی هنگا‌می‌که طرح استراتژی مدیریت نو انجام ‌می‌گیرند. هر نوع کسب و کار، سازمان که برای ایجاد یک طرح استراتژی مدیریت جدید از این مراحل استفاده کند باید تغییرات عمده در برنامه‌های خود ایجاد نماید.

  مزایا و فواید استراتژی مدیریت

  • هماهنگ کننده میان برنامه‌های عملیاتی سازمان و فعالیت‌های واحد‌های مختلف
  • تعیین کننده اولویت‌های آینده
  • ایجاد کار تیمی و تخصصی در درون شرکت برای اجرای برنامه‌ها
  • روشی کارساز برای روبرو شدن با شرایط محیطی
  • نقش هدایت کننده در فعالیت‌های سازمان را ایفا ‌می‌کند و مسیر عملیات‌ها و فعالیت‌های سازمان مربوطه را مشخص ‌می‌کند
  • دارای نگرشی بلند مدت و پیشبینی آینده است
  • در پی داشتن اطلاعات مفید برای اقدامات و برنامه ریزی‌های بلند مدت مدیران
  • قابل اجرا در تما‌می واحد‌های سازمانی

  مهم ترین نکته در تدوین استراتژی مدیریت چگونگی ترکیب اقدامات و فعالیت‌های مختلف است. با ترکیب صحیح و منطقی اقدامات ‌می‌توان یک فضای رقابتی به نفع خود ایجاد کرد.

  سخن پایانی

  دکتر میثم شکر ساز در باره راهبرد مدیریتی چنین ‌می‌گویند. هر گاه استراتژی‌ها محرز و روشن تعیین شوند و با دقت به مرحله اجرا برسند. ‌می‌توان ادعا کرد که استراتژی مدیریت اثربخشی مثبت و قابل قبولی داشته است.

  در غیر این صورت گرفتن نتیجه مطلوب و دلخواه برای سازمان‌ها به امری محال و دست نیافتنی تبدیل خواهد شد.

  سوالات متداول

  در این بخش به مهم ترین سوالات در این باره خواهیم پرداخت تا شما با دید بهتری اقدام به چینش استراتژی خود کنید با ما همراه باشید…

  1. بزرگترین تهدید درباره استراتژی مدیریتی چیست؟

  بزرگ ترین و خطرناک ترین تهدید برای استراتژی مدیریت تمایل نداشتن به رشد و ترقی است. هر گونه اهمال در رابطه با راهبرد مدیریتی باعث ‌می‌شود تا برنامه‌ها و طرح‌های استراتژی به درستی اجرا نشوند.

  1. تفاوت میان راهبرد مدیریتی با برنامه ریزی تاکتیکی چیست؟

  مهم ترین تفاوت میان استراتژی مدیریت با برنامه ریزی تاکتیکی تفاوت در ترسیم و تعیین اهداف است. تفاوت در نوع دیدگاه درباره ارائه اطلاعات به سازمان یا نهاد مربوطه از دیگر تفاوت‌های بارز میان راهبرد مدیریتی و برنامه ریزی تاکتیکی است.

  میانگین امتیازات ۵ از ۵
  از مجموع ۱ رای

  دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  بعد از ثبت شماره لینک ورود به اجلاس برای شما ارسال می گردد.